icuro_vision300
iCuro kommer från latinets ” i Curo” som betyder "Jag bryr mig om"


Våra tjänster
Vi erbjuder akutplaceringar, behandling, utredningar och stödboende i följande kategorier:

HVB - tjänster

Behandling
Läs mer ...

  • Behandling av personer med huvudsakligen alkohol-/läkemedels-/narkotikamissbruk/beroende
  • Behandling av personer med blandmissbruk/beroende
  • Behandling av personer med dubbeldiagnos/samsjuklighet

Utredningar Läs mer ...

  • Utredning till följd av missbruk/beroende/dubbeldiagnos/samsjuklighet
  • Neuropsykologisk screening
  • Neuropsykologisk utredning
  • Neuropsykiatrisk utredning

Boendetjänster

Stödboende
Läs mer ...

  • Akut- och korttidsboende
  • Rehabilitering/habiliteringsboende
  • Utsluss

Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40

icurotj
vardforetagarna_pms__2__small
b2012