icuro_vision300
Ständiga förbättringar

Vi arbetar systematiskt och metodiskt med förbättringsarbetet.

Ständiga förbättringar är en naturlig del i vårt vardagliga arbete för alla och på alla nivåer.
Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.

iCuro provar ständigt nya metoder i liten skala för att utveckla arbetet, för att öka vår individsäkerhet, kvalitet och effektivitet.

- En miljö som stimulerar till kreativa förslag och idéer kan med hjälp av olika förbättringsverktyg nå bättre resultat.


Kvalitetsindex
Läs hur våra kunder bedömer vår verksamhet.