icuro_vision300
Personalutveckling, utbildning och handledning


Personalutveckling är ett strategiskt medel för att utveckla vår verksamhet.
Det är en strategisk uppgift att definiera kompetensbehoven samt att skapa goda förutsättningar för personalen att förstärka, förnya kompetensen och få tillgång till senaste forskningen.
Personalutveckling inom iCuro planeras systematiskt och följs upp kontinuerligt.

Genom extern handledning får personalen möjlighet till stöd, rådgivning och vägledning i olika situationer relaterade till arbetet samt ökade möjligheter att lägga upp strategier för olika arbetssätt och möjlighet att utvärdera dessa för bättre resultat.
Val av handledningsform grundas alltid på det behov individen eller gruppen har i relation till verksamhetens mål/syfte.