icuro_vision300
Ordning och Reda


Med utgångspunkten - Att göra rätt

Vi definierar ordning och reda med att
Rätt individ, får Rätt vård, av Rätt kvalitet, på Rätt nivå, på Rätt plats och vid Rätt tidpunkt.
Detta skall ses i sitt sammanhang och definieras utifrån den vårdverklighet som vårt behandlingsteam arbetar utifrån. Varje moment är en del i en process och fokus kan behöva sättas både på respektive del och på helheten.

- Att matcha rätt insats för rätt individ vid rätt tidpunkt.