Välkommen till iCuro
Vi arbetar med vård, behandling och social omsorg.
Med samlade erfarenheter av psykosocialt arbete som är hämtade ur kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvårdsarbete, missbruks- och beroendevård, system-, metod- och organisationsutveckling.

senaste nyheterna

2016-11-14 Vi har bytt faxnummer! - Vårt nya nummer är 0320- 45 04 79

2016-11-01 iCuro tecknar avtal med Södertälje, Huddinge och Salems kommun

2016-10-11 iCuro tecknar ramavtal med Haninge och Nynäshamns kommun
____________________________________________________________
2016-10-01 iCuro tecknar ramavtal med 16 nya kommuner

line
sjovik_banner1

line
iCuro stödjer och tar ställning för bättre psykisk hälsa, likvärdig vård och möjligheter till delaktighet i den egna vården.
Alltför många känner ångest, panik, skam och vill inte berätta om sin psykiska ohälsa. Många möts av okunskap, negativa attityder och diskriminering. Det hindrar människor att vara öppna med sina problem och söka hjälp.

Genom att prata mer öppet kan vi gemensamt slå hål på myterna om psykisk ohälsa och nå en förändring.

- iCuro sträcker ut handen och erbjuder dig hjälp.
sitelogo facebook

Omtanke, Förtroende och Delaktighet

Vår värdegrund består av värderingar och normer som är önskvärda och som anger riktning på vårt sätt att handla. Den anger basen i det förhållningssätt som vi vill skall prägla vår verksamhet.

Kvalitet och God vård

Verksamhetens utbud av vård och behandling är av god kvalitet. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheten på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Kvaliteten utvecklas och säkras fortlöpande.

Ständiga förbättringar

Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.