icuro_vision300
iCuro kommer från latinets ” i Curo” som betyder "Jag bryr mig om"


Våra tjänster
Vi erbjuder akutplaceringar, behandling, utredningar och halvvägshusplatser, stöd- /gruppboende och enskilt boende i följande kategorier:

Placeringsformer
 • SoL
 • LVM § 27
 • KvaL 56 § Vårdvistelse
 • BrB 26 kap 15 § 3 p
 • LRV permission
 • LPT permission
line
HVB - tjänster
Tillstånd
Enligt 7 Kap. 1 § punkt 1 Socialtjänstlagen (2001:453)

Målgrupp och problemområden
Endast Män över 25 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.

Antal platser
32 st

Behandling
Läs mer ...

Psykologisk och psykosocial behandling för vuxna män, både individuellt och i grupp.
 • Behandling av personer med huvudsakligen alkohol-/läkemedels-/narkotikamissbruk/beroende
 • Behandling av personer med blandmissbruk/beroende
 • Behandling av personer med dubbeldiagnos/samsjuklighet

Utredningar Läs mer ...

 • Utredning till följd av missbruk/beroende/dubbeldiagnos/samsjuklighet
 • Neuropsykologisk screening
 • Neuropsykologisk utredning
 • Neuropsykiatrisk utredning

line

Halvvägshusplatser, stöd- /gruppboende och enskilt boende


Målgrupp och problemområden
Endast Män över 25 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.

Halvvägshus/boende Läs mer ...Har ni ramavtal med oss?
Vi har tecknat ramavtal för behandling, vård och utredningsuppdrag med olika uppdragsgivare