Omtanke, Förtroende och Delaktighet

Vår värdegrund består av värderingar och normer som är önskvärda och som anger riktning på vårt sätt att handla. Den anger basen i det förhållningssätt som vi vill skall prägla vår verksamhet.

Kvalitet och God vård

Verksamhetens utbud av vård och behandling är av god kvalitet. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheten på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Kvaliteten utvecklas och säkras fortlöpande .

Ständiga förbättringar

Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.


Besök vår monter på Konferensen - Drogfokus 2012 i Norrköping

drogfokus2012
BESÖK OSS PÅ KONFERENSEN MONTER 32 - iCuro Sverige AB
www.drogfokus.nu


Konferensens syfte

Konferensens övergripande syfte är att vara en plattform för de krafter i samhället som verkar för att minska och förebygga skadeverkningarna av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Konferensens budskap är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av alla droger.
DfokusUts

Drogfokus är en nationell konferens som arrangeras för andra gången. Denna gång är Norrköping värdkommun och konferensen arrangeras i Louis De Geer konsert & kongress. Syftet med konferensen är att inspirera, skapa dialog och samverkan samt förmedla kunskap om hälso- främjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Drogfokus är en mötesplats för dig som arbetar med just dessa frågor. Under konferensens två dagar kom- mer du att få ta del av aktuell forskning, heta debatter och goda exempel på praktiskt arbete.
Årets programinnehåll berör alla preventionsnivåer, olika arenor och aktörer och omfattar människor i alla åldrar med varierande livsförhållanden.

Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40

icurotj
vardforetagarna_pms__2__small

banner4_2
theBlogg
smalllinesitelogo hjarnkollfacebook

November 2016
October 2016
February 2015
January 2015
February 2014
December 2013
November 2013
June 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
August 2012
June 2012
March 2012
February 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011