Omtanke, Förtroende och Delaktighet

Vår värdegrund består av värderingar och normer som är önskvärda och som anger riktning på vårt sätt att handla. Den anger basen i det förhållningssätt som vi vill skall prägla vår verksamhet.

Kvalitet och God vård

Verksamhetens utbud av vård och behandling är av god kvalitet. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheten på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Kvaliteten utvecklas och säkras fortlöpande .

Ständiga förbättringar

Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.


Evidensbaserad praktik


Pasted Graphic 1Pasted Graphic 2

Som ett led i utvecklingsarbetet på iCuro är deltagandet på olika föreläsningar och seminarier viktiga för att ständigt kunna förbättra verksamheten.

Föreläsnings- och seminarieserien "En evidensbaserad praktik" är unik i sin omfattning och inriktning och ger privata vårdföretag en samlad bild kring vad som händer när det gäller nya krav, riktlinjer, vägledningar, författningar, kunskapsläget, pågående forskning, utveckling och inriktning när det gäller omfattningen av köp av privat vård och omsorg i kommunerna.
Med start i september i 2011 kommer iCuro att delta under drygt ett års tid, till i december 2012.

Utgångspunkten för serien är överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om implementering av en evidensbaserad praktik.

En plats att trivas på !

310366_131998363564798_104188906345744_161525_344130553_n

Sensommar röjning på Sjövik

IMG_1039IMG_1044

Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40

icurotj
vardforetagarna_pms__2__small

banner4_2
theBlogg
smalllinesitelogo hjarnkollfacebook

November 2016
October 2016
February 2015
January 2015
February 2014
December 2013
November 2013
June 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
August 2012
June 2012
March 2012
February 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011