Omtanke, Förtroende och Delaktighet

Vår värdegrund består av värderingar och normer som är önskvärda och som anger riktning på vårt sätt att handla. Den anger basen i det förhållningssätt som vi vill skall prägla vår verksamhet.

Kvalitet och God vård

Verksamhetens utbud av vård och behandling är av god kvalitet. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheten på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Kvaliteten utvecklas och säkras fortlöpande .

Ständiga förbättringar

Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.


Fortsatt kompetensutveckling på iCuro

socialratt
Glada nyexaminerade deltagare i Offentlig rätt och Socialrätt (Högskoleutbildning i samarbete med KM och Blekinge tekniska högskola)
Att få utvecklas och förnya sig tror vi ger ny energi till våra medarbetare, och därmed ökad arbetsglädje. Därför är det viktigt för oss att erbjuda möjligheter till kontinuerlig utbildning. Vårt arbete med kompetensutveckling är en viktig del i att säkerställa hög nivå på den vård och behandling som vi ger. Syftet med juridikutbildningen är att utveckla, leda och bedriva verksamheten med utgångspunkt i rådande lagstiftning. Utbildningen har behandlat förvaltningsrätt, sekretesslagstiftningen samt SoL- med tillhörande tvångslagstiftningar, HsL och LSS.

Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40

icurotj
vardforetagarna_pms__2__small

banner4_2
theBlogg
smalllinesitelogo hjarnkollfacebook

November 2016
October 2016
February 2015
January 2015
February 2014
December 2013
November 2013
June 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
August 2012
June 2012
March 2012
February 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011